Hybrid Art Walk at Korsvägen − Pilot 23 January 2016 at Kulturnatta

(Swedish below)

Are you traveling to, from or through Gothenburg towards a better life?
Who is following you on the road?
Come and try a pilot version of a new artistic work − an app for smartphones − that with sound, stories, films and animations will take you through Korsvägen in a different way.

You can also become part of the work in our filming/shooting that will happen during the day.

Location: Korsvägen, Gothenburg. Meeting place in the waiting hall at Korsvägen.
Time: Saturday January 23, 2016 at 2 pm, 4 pm, 6 pm, 8 pm

By and with Marika Hedemyr, Maja Kekonius, Jacob Michelsen.
In co-production with the Gothenburg Dance and Theatre Festival.
Funding by the City of Gothenburg and Kulturbryggan
Presented as part of Gothenburg Kulturnatta 2016.

HybridApp at Korsvägen  Photo: Hedemyr

HybridApp at Korsvägen
Photo: Hedemyr

Reser du till, från eller igenom Göteborg på väg mot ett bättre liv?
Vem följer dig på vägen?
Kom och pröva en första pilot-version av ett konstnärligt verk − en app för smartphones − som med ljud, berättelser, film och animationer tar dig genom Korsvägen på ett annorlunda sätt.

Du kan också bli del av verket i vår filminspelning. 

Plats: Korsvägen Göteborg. Samlingsplats i vänthallen på Korsvägen.
Tid: Lördag 23 jan 2016, kl 14, kl 16, kl 18, kl 20

Av/med Marika Hedemyr, Maja Kekonius, Jacob Michelsen.
I samproduktion med Göteborg Dans och Teaterfestival.
Med stöd av Göteborgs Stad och Kulturbryggan.
Presenteras som del av Göteborgs Kulturnatta 2016.